Ενδεικτικό προφίλ συμμετέχοντα

➥Διαθέτει επαρκή γνώση της δομής, λειτουργίας & των διαδικασιών της φοιτητικής ομάδας που εκπροσωπεί
➥Έχει συμμετάσχει σε παραπάνω από μια εθελοντικές πρωτοβουλίες με διαφορετική θεματολογία
➥Έχει αναλάβει στην ομάδα που είναι μέλος στο παρελθόν ή στον παρόν κάποια διοικητική θέση ή κάποια σημαντική πρωτοβουλία
➥Ενθουσιάζεται με την ιδέα της δημιουργίας ενός δικτύου φοιτητικών ομάδων που θα συνεργάζονται για τη δημιουργία κοινών δράσεων
➥Διαθέτει γνώση αγγλικών σε επίπεδο κατανόησης παρουσιάσεων
➥Είναι διαθέσιμος και τις 2 ημέρες του συνεδρίου (Σάββατο & Κυριακή)

και φυσικά είναι ενθουσιώδης με όρεξη για να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του σεμιναρίου !

By clicking "submit" and having been informed of the Privacy Policy of Erasmus Students Association - Aristotle University of Thessaloniki (ESN AUTH), Erasmus Students Association - University of Macedonia (ESN UoM Thessaloniki), ERASMUS Student Network – International Hellenic University (ESN IHU), who are the Data controllers I understand that the processing of the Data I provided them with is necessary for the purpose of participating in the event "Training Event 2020". I also grant ESN AUTH, ESN UOM Thessaloniki and ESN IHU the right to process of the Data I provided them with, for the puropose of receiving information, news & updates of the event "Training Event 2020".I understand that the consent to the processing of my Data may be revoked by sending an email at [email protected] .